1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę: Drapaki Rufi Barbara Kosma-Zamarlik, ul. Adamskiego 33B, 41-407 Imielin, NIP 222-053-18-93, REGON 273774796, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Cyfryzacji i Technologii prowadzącą sprzedaż akcesoriów dla zwierząt.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie a sprzedającym.
 3. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym drapaki.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem oraz warunkami gwarancji udostepnionymi w dziale "Gwarancja". Nieznajomość Regulaminu lub Warunków Gwarancji nie zwalnia Klienta z zawartych w nich postanowień.
 4. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptację.
 5. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 6. Firma Drapaki Rufi zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, są niepełne, błędne lub nieprawdziwe.
 7. Ujawnienie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i wykorzystane przez firmę w celu dokonania sprzedaży i wysyłki zamówionego produktu. Sposób postępowania, gromadzenia i przechowywania udostępnionych przez Państwa danych został szczegółowo opisany w polityce prywatności https://drapaki.pl/content/15-polityka-prywatnosci
 8. Zapłata za zamówiony produkt powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych (bez względu na wybraną metodę płatniczą- PayPal, Dotpay, przelew na rachunek bankowy).
 9. O wszelkich zmianach lub trudnościach w realizacji zamówienia klient informowany jest na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
 11. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 12. Dostawa realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 13. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
 14. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie oraz zwracając otrzymany dowód zakupu  ( paragon ) . Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do transakacji osoby fizycznej dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Towar zwracany nie może nosić śladów użytkowania i musi zostać dostarczony w stanie nienaruszonym. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Firma Drapaki Rufi zwraca uiszczoną kwotę nabycia produktu w ciągu 14 dni.
 15. dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby firmy Drapaki Rufi.
 16. Firma Drapaki Rufi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego wykorzystywania lub użytkowania oferowanych produktów.
 17. Wady fizyczne powinny być zgłaszane bezzwłocznie, po ich ujawnieniu. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 18. Zamiszczeone zdjęcia są wyłącznie zdjęcimi poglądowymi, produkt może znacząco odbigać od prezenowanego na zdjęniu w zależności od wybranej przez klienta konfiguracji, rodzaju materiału lub poprawek i modernizacji technicznych wprowadzonych w międzyczsie przez producenta.
 19. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki i po sporządzeniu przez niego protokołu szkody.
 20. Wszystkie zdjęcia prezentowane na stronie www.drapaki.pl są własności firmy Drapaki Rufi i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i powielane bez zgody właściciela firmy .
 21. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu podlegają możliwości złożenia reklamacji. Reklamację należy zgłaszać telefonicznie  +48.783966753 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]. Reklamowany towar należy odesłać na adres "Drapaki Rufi" Barbara Kosma-Zamarlik, ul. Adamskiego 33B, 41-407 Imielin. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od jego zarejestrowania.
 22. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu objęte są 36-miesięczna gwarancją DOOR to DOOR. Szczegóły gwarancji znajdą Państwo na podstronie Gwarancja.
 23. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. W sytuacjach nadzwyczajnych takich jak epidemia, które nie są od nas zależne, przewidujemy wydłużenie okresu produkcji do 20 dni roboczych. 
 25. Strona internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert. Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep zamówienia. 
  Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem ze sklepu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji, komunikat „w trakcie realizacji". Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty”.
 26. Zamówienia realizowane poprzez domenę sklepu drapaki.pl w walucie PLN ( polski złoty ) realizowane są tylko z wysyłką na terenie Polski. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski ( kraje UE ) wymagają płatności w walucie EURO. 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz z formularzem odstąpienia do pobrania tutaj!