GWARANCJA 

AKTUALIZACJA WARUNKÓW 01.07.2022r.

 

 

 1.     Firma Drapaki Rufi Barbara Kosma-Zamarlik udziela : 

  §1

  24 miesięcznej (2 letniej) gwarancji DOOR to DOOR i przejmuje pełną odpowiedzialność za:

  - wszystkie połączenia śrubowe, kołnierze mocujące, rozpory sufitowe,

  - wady ukryte i jawne, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym a wynikają z niewłaściwego wykonania lub wadliwości użytych materiałów,

  §2

  24 miesięcznej (2 letniej) gwarancji na wszystkie powierzchnie lakierowane w drapakach serii ekskluzywnych oraz drapakach do wolier przejmując odpowiedzialność za : 

  - wady ukryte i jawne, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym a wynikają z niewłaściwego wykonania lub wadliwości użytych materiałów,

   

  2. Termin ważności gwarancji liczony jest od dnia wysyłki towaru i rozpatrywany na podstawie dołączonej do produktu karty gwarancyjnej.

   

   3. Tapicerka, lina sizalowa oraz mata sizalowa są materiałami eksploatacyjnymi podlegającymi zużyciu. Zużycie eksploatacyjnie nie może być podstawą reklamacji i świadczeń gwarancyjnych.

   

   4. Gwarant w przypadku przyjęcia i uznania reklamacji zobowiązuje się do naprawy lub wymiany na nowy uszkodzonego elementu w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od dostarczenia produktu do naprawy (gwarant zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic w odcieniach użytych materiałów).

   

  5. W przypadku stwierdzenia usterki bądź też uszkodzenia produktu, należy niezwłocznie przesłać zgłoszenie reklamacyjne na adres

  E-mail [email protected], załączając opis uszkodzenia, zdjęcia uszkodzenia oraz skan karty gwarancyjnej.  Wstępne zgłoszenia reklamacyjnego może zostać złożone telefonicznie pod numerem telefonu: +48 783966753.

 

 

 

 

Program rozszerzonej gwarancji 

 

 

Firma Drapak Rufi Barbara Kosma-Zamarlik uruchamia bezpłatny program rozszerzonej gwarancji :

 

 

1.     Bezpłatna wymiana liny pokrywającej słupy do drapania w okresie 48 miesięcy ( 4 lata ) 

( Za uszkodzony słup uważa się całkowite przecięcie minimum trzech zwoi i odklejenie ich od słup)

 

 1.      Dożywotnia rozszerzona gwarancja na wszystkie połączenia śrubowe, kołnierze mocujące oraz inne połączenia występujące w produktach.

 

Po głównym okresie gwarancyjnym wszelkie koszty związane ze zwrotem jak i odesłaniem naprawionego towaru ponosi klient .

 

3.     Uszkodzenie należy zgłosić telefonicznie lub poprzez E-mail do biura obsługi klienta Firmy Drapaki Rufi Barbara Kosma-Zamarlik (po potwierdzeniu przez biuro przyjęcia zgłoszenia) uszkodzony słup (słupy) przesłać na adres:

Drapaki Rufi

Plac Kilińskiego 1

32-660 Chełmek 

Polska

4.     Naprawiony, przewinięty  słup zostaje odesłany do klienta w terminie maksymalnie 3 dni roboczych,

5.     Każdy zakupiony drapak (słup drapaka) może zostać zgłoszony do programu maksymalnie dwukrotnie w okresie 48 miesięcy,

6.     Firma Drapaki Rufi Barbara Kosma-Zamarlik zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian warunków programu . Wszystkie produkty zakupione w okresie trwania programu będą nim objęte nawet w sytuacji gdyby program wcześniej został zakończony.